Persondatapolitik
For at du kan handle i vores webshop har vi brug for at vide til hvem og hvor vi skal sende bestillingen, dvs. navn, adresse, telefonnummer og gerne e-mailadresse. Vi registrerer disse oplysninger i vores handels- og regnskabssystemer i de fem år loven kræver det, derefter sletter vi dem.

Vi giver oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, ordrenummer og eventuelle leveringsønsker til vores fragtpartner, så pakken med din bestilling kan leveres.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.